Zalaegerszeg - 2010.04.08 Vissza

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon: 92/501-296. Fax: 92/501-299.

Szám: 201-36/2010.TT.

 

 

 

 

Meghívó

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács nevében tisztelettel meghívom az

„M9” Térségi Fejlesztési Tanács

2010. április 8-án 10.00 órakor


a Megyeháza Deák termében (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) megtartásra kerülő

alakuló üléséreNapirend:

1) Tájékoztató az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megalakulásának jogszabályi feltételeiről, az érintett kistérségek által delegált képviselők megválasztásáról. (szóbeli előterjesztés)
Felkért előadó: Dr. Németh Éva, a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal hivatalvezetője

2) Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Felkért előadó: Manninger Jenő, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

3) Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács elnökének és alelnökének megválasztása.
Felkért előadó: levezető elnök

4) Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének elfogadása.
Előadó: az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

5) Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács 2010. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

6) Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

7) Az M9 gyorsforgalmi út hálózati szerepe és a beruházás előkészítésének jelenlegi helyzete. (helyszíni prezentáció)
Felkért előadó: Berg Tamás, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ osztályvezetője

A Tanács tagjai részére mellékelten megküldöm 2; 3; 4; 5-ös napirendi pontok írásos előterjesztéseit, az állandó meghívottak az előterjesztéseket e-mailben kapják meg. A 6. napirendi pont előterjesztése később kerül e-mailben megküldésre.

Az „M”9 Térségi Fejlesztési Tanács megalakulásához, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához valamennyi tag egyhangú támogató szavazata szükséges, ezért kérjük, hogy az alakuló ülésen személyesen részt venni, vagy nyilatkozattételre jogosult helyettesítéséről - a Tftv. 15. § (6) és 16. § (8) bekezdése azt írja elő, hogy a tanácstagot a képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, ülésen jelenlévő személy helyettesítheti - gondoskodni szíveskedjék.


Zalaegerszeg, 2010. április 1.


Tisztelettel:


Manninger Jenő sk.