Sopron - 2011.01.27 Vissza

„M9” Térségi Fejlesztési Tanács
Elnöke
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon: 92/501-296. Fax: 92/501-299.


Szám: 201-4/2011.M9


Meghívó

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács

2011. január 27-én 10.00 órakor


tartja az önkormányzati választásokat követő alakuló ülését Sopronban a Városháza nagy üléstermében (Sopron, Fő tér 1.), melyre tisztelettel meghívom.Az ülés napirendje:

1) Beszámoló a Tanács két ülése közötti feladatok teljesítéséről, a fontosabb eseményekről.
Előadó: Manninger Jenő, a Tanács elnöke

2) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Manninger Jenő, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

3)    Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnökének és alelnökeinek megválasztása.
Felkért előadó: levezető elnök

4) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása.
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

5) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

6) Beszámoló az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2010. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

7) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

8) Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak előkészítésének helyzetéről.
Felkért előadó: Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

9) Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja.
Felkért előadó: Berg Tamás, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ osztályvezetője

Az 1-8 napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

A 9. napirendi ponthoz tartozó dokumentumok a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ honlapján elérhetők:
http://kkk.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=6127. A napirendi ponthoz tartozó további írásos előterjesztést később küldjük meg a Tanács tagjai és állandó meghívottjai részére.

Kérjük a korábbi meghívóhoz mellékelt jelentkezési és adategyeztetési lapot – aki még nem küldte vissza - megküldeni szíveskedjenek.

Megjelenésére vagy megbízottja részvételére számítok.

Felhívom a figyelmét, hogy a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (5) bekezdése alapján az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához az összes tanácstag egyhangú döntése szükséges. Ennek hiányában a Szervezeti és Működési Szabályzat a Tanács megismételt ülésén a tanácstagok minősített többségének támogató szavazatával fogadható el. Tájékoztatom, hogy amennyiben az ülésen egyhangú döntés nem születik, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megismételt ülésére 2011. január 27-én - közvetlenül az eredeti időpontot követően - kerül sor, amelyre tisztelettel meghívom.


Zalaegerszeg, 2011. január 20.

Tisztelettel:Manninger JenőKapcsolódó dokumentumok