2020. augusztus 19. Vissza

 

 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: 92/500-711 Fax: 92/500-729

Tisztelt „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Tag !

A 2020. évi XXIII. törvény módosította területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezéseit, a térségi fejlesztési tanácsok összetételére, feladataira és működésére vonatkozó szabályokat. A bejegyzett térségi fejlesztési tanácsoknak 2020. augusztus 31-ig módosítaniuk kell szervezeti és működési szabályzatukat.

Az SZMSZ tervezete a hatályos SZMSZ aktualizálásával előkészítésre került, azt megküldtük az érintett megyék részére véleményezésre. Az észrevételek alapján véglegesített SZMSZ tervezetet jelen dokumentumhoz csatolva ismételten megküldjük valamennyi tag részére. /A delegálásokra teljes körűen sor került, a törvényben meghatározott valamennyi tag szervezet részéről megtörtént a kijelölés./

Jelen eljárásban az új SZMSZ elfogadása mellett a Tanács tisztségviselőinek – elnökének és alelnökének - megválasztására, valamint a hatályos jogszabály alapján a munkaszervezetet ügyrendjének elfogadására kerül sor. Megválasztásom esetén az elnökséget készen állok a továbbiakban is vállani, az alelnöki tisztségre Majthényi László urat, a Vas Megyei Közgyűlés elnökét javaslom, aki előzetesen jelezte, hogy megválasztása esetén vállalja a megbízatást.

Az elektronikus úton történő döntéshozatal napirendje az alábbi:

  1. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  2. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnökének megválasztása
  3. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács alelnökének megválasztása
  4. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete ügyrendjének elfogadása

Kérem, hogy az alábbi szavazólap kitöltésével, aláírásával és annak a harmath.judit@zalamegye.hu e-mail címre 2020. augusztus 19-ig történő megküldésével szíveskedjen dönteni az alábbi határozati javaslatok elfogadásáról. (A szavazatot kérem aláhúzni, vagy két egymást metsző vonallal jelölni a megfelelő négyzetben.)

Zalaegerszeg, 2020. július 29.

Tisztelettel:

Dr. Pál Attila