M9 gyorsforgalmi út: a Szombathely-Zalaegerszeg szakasz a prioritás
2011.01.27.

A mai nappal összeült az M 9-es térségfejlesztési tanács Sopronban, ahol ismételten megerősítették, hogy szükség van észak-déli Soprontól – Szombathely - Zalaegerszeg-Nagykanizsa- Szekszárdi hídig történő gyorsfogalmi útra.


Prioritást kell élvezni a Szombathelytől délre Zalaegerszeg irányába történő autóút kiépítésének, amelyet már 2016. után el kell kezdeni építeni, és előre kell hozni a 86-os út és a Sopron közötti útszakasz fejlesztését 2020-ra.
Ezen javaslatok szükségesek ahhoz, hogy a Nyugat-dunántúli Régióban az elképzeléseknek megfelelően olyan gyorsforgalmi út épülhessen, amely alkalmas a nemzetközi tranzitforgalom, valamint a megyei jogú városok közötti áru- és személyforgalom hatékony, gyors lebonyolítására.
Az önkormányzati választások után a tanács újjáalakult és újra Manninger Jenőt választották meg elnökének és az egyik alelnök Gyutai Csaba Zalaegerszeg polgármestere lett. Gyutai Csaba az ülésen kifejtette, hogy annál is inkább szükség van az M9 fejlesztésére, mégpedig gyorsforgalmi útként, mivel ez kapcsolhatja be Zalaegerszeget Ausztria felé a gyorsfogalmi úthálózatba.  
A bizottság álláspontja szerint az autóutak paramétereinek rugalmasabb kezelése elengedhetetlenül fontos. Példaként említik az ausztriai vagy szlovén gyakorlatot, mely szerint költségtakarékosan, autópályától különböző paraméterekkel épülhessen meg az M9-es autóút.
A Zala Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési Bizottságának álláspontja szerint az észak déli gyorsforgalmi út megépítésénél figyelembe kell venni, hogy a 86-os számú főút esetében Táplánszentkereszt és Körmend között csak 2x1 forgalmi sávos fejlesztés elfogadható.
Prioritásként a Szombathely kelet (Táplánszentkereszt) – Zalaegerszeg észak M9 gyorsforgalmi szakasz megépítését jelöli meg javaslatában a bizottság. Ennek első ütemét 2016-ig kell kezdeni. Ezt követően Vasvár – Zalaegerszeg észak – Pacsa 4 éves ütemben valósulhatna meg 2016-2020 között. Ehhez forrásokat is lehetne átcsoportosítani a KÖZOP Zalaegerszeg – Nádasd közötti szakasz burkolatépítési projekt terhére.
A Térségfejlesztési bizottság javaslatot tett arra, hogy a harmadik ütemben a Pacsa – Fenékpuszta szakasz helyett a Pacsa – Nagykanizsa szakasz épüljön meg. A 86-os számú főút zalai elkerülő útjait 2016-ig szükséges kiépíteni, ugyancsak ezen dátumig szükséges az M70 gyorsforgalmi út balesetveszélyes szakaszát 4 sávossá átépíteni.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kidolgoztatja a 2040-ig tartó gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési koncepciót és ennek a társadalmi vitáját, egyeztetését kérte. Ennek keretében ült össze a Zala Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési Bizottsága.
A Szombathely – Nagykanizsa útvonalra – tekintettel arra, hogy ez része az uniós közúthálózatnak, TAN-T uniós forrásokat is meg lehet majd célozni.

Forrás: http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/m9-gyorsforgalmi-ut-a-szombathely-zalaegerszeg-szakasz-a-prioritas